CZIBOR, F. Softwarová podpora projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25655