ŠELEPA, J. Porovnání implementace GUI v různých knihovnách v OS Linux [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Čermák, Martin

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 25843