KRONTORÁD, J. Implementace algoritmu SVM v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Fučík, Otto

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šimek, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 25521