BLAHO, J. Detekce pohybu ruky pro ovládání aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Beran, Vítězslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 25570