TICHÁ, P. Informační systém pro podporu procesu vývoje podle rysů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15232