ŽÍDEK, M. Simulátor stavových diagramů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kočí, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janoušek, Vladimír

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15292