HROZÁNY, B. E-learningový kurz pro výuku Algoritmů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Květoňová, Šárka

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kreslíková, Jitka

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15230