CHARVÁT, J. Návrh testeru paměti RAM ve VHDL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Strnadel, Josef

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Straka, Martin

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15285