UHLÍŘ, M. Metody pro získávání asociačních pravidel z dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15231