VADKERTI, L. Vývoj paralelních aplikací s Intel Threading Tools [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Dvořák, Václav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jaroš, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15265