STUCHLÍK, R. Ontologie a Semantický Web [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14871