KUČERA, O. Knihovna pro výpočet šumů používaných v procedurálním texturování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Chudý, Peter

Navrhovaná známka

eVSKP id 14885