PLCHOT, O. Systém pro uživatelem řízené QoS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Matoušek, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 14918