HOLEC, P. Automatický generátor komiksů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chudý, Robert

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15258