DIVÁCKÝ, R. Linuxová emulační vrstva ve FreeBSD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Čejka, Rudolf

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15295