BOBEK, F. Redakční a publikační systém menších samosprávních celků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 14890