MACHATA, P. Methodology of Construction Compiler Front-End and Its Integration into the GNU Compiler Collection [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Eysselt, Miloš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Masopust, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15211