KUBOŠ, J. Generátor databázové vrstvy aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15247