ŽALOUDEK, L. Evoluční návrh obvodů na úrovni tranzistorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vašíček, Zdeněk

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15288