MIKUŠEK, P. Implementace generického procesoru v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Martínek, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kořenek, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 15302