LODROVÁ, D. Rozpoznávání živosti otisků prstů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Orság, Filip

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Interpretace výsledků a jejich diskuse
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15298