KOVÁŘÍK, A. Změna rychlosti řeči [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 14884