KALUŽA, V. Interaktivní tvorba formulářů v JSP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 14882