ŽÁK, P. Modelování postav - Polygonal wrapper [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2007.

Posudky

Posudek vedoucího

Chudý, Robert

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15268