VŘESŇÁK, P. Generátor a správce jednoúčelových webových stránek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Bartík, Vladimír

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 14857