KOVAL, M. Technologie senzorových sítí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Trchalík, Roman

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 15281