ZDRÁHAL, P. Automatizovaná práce s webovými formuláři [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 15252