ŠRAJER, R. Syntaktická analýza řízených gramatik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Čermák, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 42354