BENDL, J. Instrukcemi řízené celulární automaty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Bidlo, Michal

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Žaloudek, Luděk

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42507