JOHANNESOVÁ, D. Nerealistické zobrazení videa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Pavel

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Navrátil, Jan

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42779