TOMÁŠEK, P. Kdy kdo mluví? [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Matějka, Pavel

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Karafiát, Martin

Navrhovaná známka

eVSKP id 42396