DZURŇÁK, T. Analyzátor protokolu čipových karet [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Zbořil, František

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42405