BIELIK, P. Rozhraní renderovacího stroje v jazyce Java [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42465