BAJZECER, T. Generátor vědeckých webových portálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Smrž, Pavel

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Otrusina, Lubomír

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42496