SVOBODA, T. Detekce, lokalizace a rozpoznání dopravních značek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Juránek, Roman

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42831