LABOUNEK, P. Informační systém pro sledování polohy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rychlý, Marek

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Očenášek, Pavel

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42445