ŠTAMBACHR, J. Simulace tekutin a plynů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Jošth, Radovan

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42659