MÁGR, M. Nefotorealistické zobrazování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Žák, Pavel

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Polok, Lukáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42401