SZENTANDRÁSI, I. Moderní techniky realistického osvětlení v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 42346