WEIGNER, M. Vyhledání nejdelšího shodného prefixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Tobola, Jiří

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Puš, Viktor

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42428