CHOVANEC, V. Získávání znalostí z databází pohybujících se objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelař, Petr

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mlích, Jozef

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 42881