DRAHOŠOVÁ, M. Symbolická regrese a koevoluce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Sekanina, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Žaloudek, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 42351