GREŠŠA, P. Vícedimenzionální přístup k WWW aplikacím [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolář, Dušan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Burget, Radek

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42868