HROMÁDKO, M. Jednoduchý diktovací systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Szőke, Igor

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Schwarz, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42853