KUPČÍK, J. Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Hruška, Tomáš

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Šuška, Boris

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 42739