MALČÍK, D. Mikroskopická analýza bezpečnosti čipů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Drahanský, Martin

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hanáček, Petr

Navrhovaná známka
B

eVSKP id 42532