MICHALÍK, M. Poloautomatické pořízení rozsáhlé databáze lidských obličejů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hradiš, Michal

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 42408