JAVORKA, M. Fyzikální simulace v grafické scéně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pečiva, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Herout, Adam

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42348