KOLÁČEK, V. Komplexní webový herní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivka, Zbyněk

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Židek, Stanislav

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 42483