DVOŘÁK, J. Doménové indexy v prostředí Oracle 11g [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Zendulka, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Ráb, Jaroslav

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 42647